Bedensel Engelliler Tanımı:

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir.

Bedensel engelleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır.

Programın Amaçları:

 • Kas Kuvvetinin Artırılması 
  •  Normal Eklem Hareketinin Sağlanması 
  •  Kısalıkların Giderilmesi 
  •  Kas Koordinasyonunun Sağlanması
  •  Vücut Dengesinin Geliştirilmesi 
  •  Normal Motor Gelişim Evrelerinin Takip Edilmesi ve Desteklenmesi (Baş Kontrolü, Dönme, Oturma, Dizüstü Pozisyonda Durma, Ayakta Durma ve Yürüme) 
  •  Mevcut Fiziksel Yeteneklerin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi 
  •  Günlük Yaşam Aktivitelerinde Kişinin Bağımsızlık Düzeyinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
  •  Koruyucu Fizyoterapi (Ortaya Çıkabilecek Problemlerin Önceden Belirlenmesi ve Önleminin Alınması)
  •  Fiziksel Yetersizliklere Yönelik Uygun Ortezin Belirlenmesi ve Eğitimi'nin Verilmesi 
  •  Günlük Yaşam Aktivitelerine Yönelik Eksiklerin Giderilmesinde Yardımcı Cihaz ve Alet Seçim Bunların Eğitimi'nin Verilmesi
  •  Aile Eğitimi 
  •  Bireyin Yaşam Standartlarının Artırılması
   

*Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programına Rehberlik ve Araştırma Merkezi Raporu olan her birey katılabilir ve yaş sınırlaması yoktur.

*Fizyoterapi gereksinimi olan çocuklara, normal motor gelişim evreleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, bireye özel olarak hazırlanan fizyoterapi programı "fizyoterapist" tarafından uygulanır.

down sendromu   özel eğitim karşıyaka   asperger sendoromu   a tipik otizm   hafif düzeyde zihinsel engel   hafif düzeyde gerilik   yaygın gelişimsel bozukluk   işitme engeli eğitimi   bedensel engel   fizyoterapi eğitimi   bireysel eğitim