karsiyaka disleksi egitmeni

Onan Bilgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Karşıyaka'da disleksi eğitimi hizmeti veren bir kurumdur. Merkezde, alanında uzman ve deneyimli disleksi eğitmenleri tarafından bireysel veya grup disleksi eğitimi programları sunulmaktadır.

Disleksi, bir çeşit öğrenme güçlüğüdür. Normal zeka gelişimine sahip bireylerde görülen bu durumda okuma, yazma ve heceleme konusunda zorluk yaşanır. Bu zorluklar genellikle sesleri tanıma ve bunların harflerle ilişkisini kurmada yaşanan problemlerden kaynaklanır.

Disleksi olan bireyler genellikle akıcı bir şekilde okumakta zorlanırlar. Ayrıca okuduklarını anlamada veya yazarken kelimeleri doğru yazmakta da sıkıntı çekebilirler. Ancak disleksi zeka ile ilgili bir problem değildir. Disleksik bireyler normal veya üstün zekaya sahip olabilirler.

Disleksinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir ancak şunlar gibi belirtiler görülebilir:

 • Okurken takılma, duraksama
 • Harfleri veya kelimeleri ters çevirerek okuma
 • Yazarken harfleri veya kelimeleri atlama, karıştırma
 • Heceleme zorluğu
 • Yavaş okuma
 • Okunanları anlamada güçlük

Disleksinin tedavisi yoktur ancak çeşitli eğitim yöntemleri ile disleksi olan bireylerin okuma, yazma ve öğrenme becerilerini geliştirmeleri mümkündür. Erken tanı ve doğru eğitim ile disleksi olan bireyler başarılı bir şekilde öğrenimlerini sürdürebilirler.

Onan Bilgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde disleksi eğitimi programı:

 • Değerlendirme: İlk aşamada, disleksi tanısı konulan öğrenciye kapsamlı bir değerlendirme uygulanır. Bu değerlendirmede, öğrencinin okuma, yazma, dil ve bilişsel becerileri değerlendirilir.
 • Bireysel Eğitim Programı: Değerlendirme sonuçlarına göre, her öğrenci için bireysel bir eğitim programı hazırlanır. Bu programda, öğrencinin özel ihtiyaçları ve güçlü yönleri göz önünde bulundurulur.
 • Eğitim Süreci: Eğitim programı, bireysel veya grup dersleri şeklinde yürütülür. Derslerde, çeşitli eğitim materyalleri ve teknikleri kullanılır.
 • Destek ve İzleme: Eğitim süreci boyunca, öğrenciye ve aileye düzenli olarak geri bildirimde bulunulur. Ayrıca, öğrencinin gelişimi takip edilir ve eğitim programı gerektiğinde güncellenir.

Onan Bilgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde disleksi eğitimi alan öğrenciler:

 • Okuma ve yazma becerilerini geliştirir.
 • Kendine güvenlerini artırır.
 • Akademik olarak daha başarılı olur.
 • Daha mutlu ve motive olurlar.

Disleksi, okuma ve yazma ile ilgili zorluklarla karakterize edilen bir özel öğrenme güçlüğüdür. Onan Bilgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Karşıyaka'da disleksi gibi özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için kapsamlı ve etkili disleksi eğitimi programları sunan saygın bir kurumdur. Merkezin deneyimli ve alanında uzman disleksi eğitmenleri, her çocuğun özel ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayarak, disleksi ile mücadelede onlara yardımcı olmaktadır.


Lütfen Bekleyin