FLOORTIME NEDİR?

DIR Floortime tekniği çocuk psikiyatristi Dr. Stanley Greenspan’in tarafından geliştirilen bir tekniktir. Bu teknik farklı gelişim özellikleri olan bebek veya çocukların değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi için farklı yöntemler tarafından sağlanmaktadır

DIR Floortime aslında kanıt bazlı bir müdahale yöntemi olarak düşünülebilir. Araştırmalar sonucu özet olarak, Floortime otizm ve diğer özel ihtiyaçlara sahip çocuklarda iletişim ve ilişki kurma yeteneklerini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

DIR Floortime yaklaşımı Developmental, (gelişimsel) ,Individual (bireysel) ve Relationship-based (ilişki temelli) sözcüklerinden oluşur. Değerlendirme ve terapi esnasında bu üç ana nokta üzerinden açıklanmaktadır.

1. D (Developmental): Gelişimsel Bölüm:

Çocuğun nerede olduğu saptanmakta ve müdahale programı buna göre planlanmaktadır. Altı adet Fonksiyonel-Duygusal Gelişim Basamağı bulunmaktadır. Bunlar;

 • Regülasyon; Sakinliği Koruyabilmek
 • Birliktelik Sağlamak
 • İki yönlü İletişim Sağlamak
 • Sosyal Problem Çözme ve Benlik Algısı
 • Düşüncelerin Temsil Edilmesi
 • Soyut Düşünmedir

Çocuğun bu basamaklarda nerede olduğuna bakılır ve amaç çocuğun Floortime seansları esnasında 1.basamaktan 6.basamağa doğru ilerlemesini sağlamaktır.

2. I (Individual): Bireysel Bölüm

Çocuğun bireysel farklılıkları ele alınmaktadır. Her çocuğun farklı uyaranlara (dokunsal, işitsel, görsel, derin duyu, hareket ) verdiği tepkiler aynı değildir.

Örneğin bir çocuk normalden fazla sayılabilecek dokunsal uyaran ihtiyacına sahipken, bir diğer çocuk en ufak bir dokunsal uyarana karşı kaçınma davranışı göstermektedir.

Bir çocuk kendisine sıkıca sarılınmasından hoşlanırken bir diğer çocuk kendisine dokunulmasını bile istememektedir; bir çocuk çok fazla dönse de hiç başı dönmez bir diğer çocuk en ufak bir dönmeye veya salıncakta sallanmaya bile tahammül edememektedir

Floortime ileri – geri oyunlara öncelik verir. Bu yapı ortak dikkat, etkileşim ve sorun çözme için temel oluşturur. Ebeveyn ve terapist çocuğun dikkatini sürdürmesinden, daha keskin etkileşimlere ve soyut, mantıksal düşünmeye kadar birçok konuda yardımcı olur.

Floortime eğitimlerimiz lisanslı uygulayıcılarımız tarafından İzmir Karşıyaka da bulunan kurumumuzda başlamıştır!

R (Relationship-based): İlişki Temelli Bölüm

Uzmanların çocuğun gelişimsel seviyesi ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, çocuk ile etkileşime geçmesiyle ilgilidir. Bu etkileşim esnasında, çocuğun gelişimsel seviyesi ve bireysel farklılıklarına göre odanın ve oyuncakların yapılandırılması büyük önem taşımaktadır.

Floortime esnasında çocuğun yaşı ne olursa olsun, oyunda onun liderliği takip edilmektedir; çocuğun dünyasına girmek ve onun duygusal akışına katılıp eşlik etmek gerekmektedir.

DIR Floortime Tekniğinden Ne Özellikte Çocuklar Yararlanabilir?

Değerlendirme ve terapi esnasında bu üç ana nokta üzerinden açıklanmaktadır.

 • Otizm
 • Down Sendrom
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Düşüncelerin Temsil Edilmesi
 • Dikkat Problemleri
 • Gelişimsel Gerilikler
 • Davranış Problemleri
 • Zihinsel Yetersizlik

DIR Floortime hakkında detaylı bilgi için mutlaka özel olarak Floortime eğitim almış uzmanlar ile görüşmelisiniz aksi takdirde görüştüğünüz ve bilgi aldığınız kişiler bu konuyu ve uygulamaları geçerli ve yeterli bir kaynaktan öğrenmediyse sonuçları süreci yokuşa sürebilir ve aileler bu durumdan kötü etkilenebilir.

floortime