FLOORTIME NEDİR?

Floortime, otizmli çocuklar için geliştirilmiş ilişki-temelli bir terapi yaklaşımıdır. Müdahale "Floortime (Yerde zaman)" olarak adlandırılmıştır, çünkü ebeveynler çocuk ile birlikte yere oturur/yatar ve çocukla onun seviyesinde oynar veya etkileşime girer.

Amaç, yetişkinlere çocuklarına yardım edebilmeleri için "İletişim çemberlerini" genişletmelerini sağlatmaktır. Yetişkinler çocukların seviyesinde iletişim kurar ve çocukların güçlü yönleri üzerinde çalışırlar.

Terapist ve ebeveynler çocuk ile çocuğun sevdiği/zevk aldığı aktiviteler üzerinden etkileşime girer. Aslında çocukların oyunlarına dışarıdan dahil olurlar ve çocuğun yönergelerini takip ederler.

Floortime için Altı Kilometre Taşı

Floortime çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunmak adına altı kilometre taşına ulaşmayı hedefler.

  • Oto-kontrol ve dünyaya karşı ilgi,
  • Diğer insanlarla ilişki veya yakınlık kurma,
  • İki yönlü iletişim,
  • Karmaşık (İleri düzey) iletişim
  • Duygusal fikirler
  • Duygusal düşünceler

Terapist, ebeveynlere çocukları ile nasıl direkt olarak daha derin etkileşime geçebileceklerini öğretir. Bu süreç, Floortime yaklaşımın merkezindeki "İletişim çemberinin açılması ve kapanması" olarak adlandırılır.

Floortime; konuşma, bilişsel veya motor becerileri ile ayrı ayrı çalışmaz. Duygusal gelişime odaklanarak bu becerilerin hepsine ulaşmayı içeri

Genel olarak, bu yaklaşım otizmli çocuğu potansiyeline ulaşabilmesi için sınırlarına kadar zorlamayı içerir. "Onların teşhisleri ne?" sorusu yerine "Onlar kimler?" sorusuna odaklanmayı tercih eder.

Floortime Nasıl İşler?

Floortime'ı uygulamak için sakin bir ortama ihtiyaç vardır. Burası ev de olabilir, profesyonel olarak düzenlenmiş bir ortam da olabilir.

Terapi seansları günlük 2 ile 5 saat arası değişir. Seanslar çocukla etkileşime girmek kadar aileyi eğitmeyi de içerir. Seans sırasında ebeveyn veya terapist çocuğun oyununa katılır ve çocuğun verdiği yönergeleri takip eder. Ebeveyn veya terapist gün geçtikçe çocuk ile daha karmaşık etkileşimlere girer.

Floortime okul öncesi çocuklarla uygulandığında normal gelişim gösteren çocukları da terapi seanslarına dahil eder.

Floortime ileri – geri oyunlara öncelik verir. Bu yapı ortak dikkat, etkileşim ve sorun çözme için temel oluşturur. Ebeveyn ve terapist çocuğun dikkatini sürdürmesinden, daha keskin etkileşimlere ve soyut, mantıksal düşünmeye kadar birçok konuda yardımcı olur.

Floortime eğitimlerimiz lisanslı uygulayıcılarımız tarafından İzmir Karşıyaka da bulunan kurumumuzda başlamıştır!

floortime