Oyun Terapisi

Büyükler için danışmanlık  çocuklar için oyun terapisi aynı anlama gelmektedir. Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ,danışman  ya da terapistle paylaşmaları onlara çözüm bulmalarına yardımcı olur. Çocukların kendilerini sözel olarak ifade etme yetenekleri yetişkinlerin ki gibi gelişmiş değildir. Bu nedenle sıkıntılarını söze dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç veisteklerini oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenebilirler.

down sendromu  özel eğitim karşıyaka  asperger sendoromu  a tipik otizm  hafif düzeyde zihinsel engel  hafif düzeyde gerilik  yaygın gelişimsel bozukluk  işitme engeli eğitimi  bedensel engel  fizyoterapi eğitimi  bireysel eğitim