Oyun Terapisi

Büyükler için danışmanlık  çocuklar için oyun terapisi aynı anlama gelmektedir.
Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ,danışman  ya da terapistle paylaşmaları onlara çözüm bulmalarına yardımcı olur. Çocukların kendilerini sözel olarak ifade etme yetenekleri yetişkinlerin ki gibi gelişmiş değildir.
Bu nedenle sıkıntılarını söze dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç veisteklerini oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir.
Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenebilirler.

down sendromu   özel eğitim karşıyaka   asperger sendoromu   a tipik otizm   hafif düzeyde zihinsel engel   hafif düzeyde gerilik   yaygın gelişimsel bozukluk   işitme engeli eğitimi   bedensel engel   fizyoterapi eğitimi   bireysel eğitim