Davranış Eğitimi

  •  Çocuklarda ve özel çocuklarda istediğiniz davranışları nasıl arttırabilirsiniz?
  • Çocukta ve özel bireylerde istenmeyen davranışlar görmezden gelinmeli mi?
  • Çocuklarda ve özel bireylerde istenmeyen davranışları azaltabilirsiniz?
  • Çocuğunuzun nasıl davranmasını isterdiniz? Siz neler yapıyorsunuz?
  • Çocuğunuza duygularıyla nasıl baş edeceğini nasıl öğretebilirsiniz ?
  • Çocuğa ve özel bireye davranış değişikliği sergilemesi için eleştiri yerine işbirliği ile daha iyi verim alabileceğinizi biliyor musunuz ?
down sendromu   özel eğitim karşıyaka   asperger sendoromu   a tipik otizm   hafif düzeyde zihinsel engel   hafif düzeyde gerilik   yaygın gelişimsel bozukluk   işitme engeli eğitimi   bedensel engel   fizyoterapi eğitimi   bireysel eğitim