Ergoterapi, insanların günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı ve yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlayan bir sağlık ve rehabilitasyon alanıdır. Ergoterapistler, bireylerin fiziksel, zihinsel veya duygusal engellerle başa çıkmalarına yardımcı olmak için çeşitli terapötik yöntemler kullanırlar.

Ergoterapinin temel amacı, bireylerin iş, okul, ev ve sosyal yaşam gibi günlük aktivitelerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, ergoterapistler kişisel hedefler belirleyerek, bireylere aktivite modifikasyonu, hareket egzersizleri, bilişsel yeniden eğitim, adaptif cihazlar ve çevresel düzenleme gibi çeşitli stratejileri kullanarak destek sağlarlar.

Ergoterapi, çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir yelpazedeki bireylere hizmet verebilir ve çeşitli durumlar için kullanılabilir. Örnek olarak, felç geçiren bir bireyin günlük yaşam becerilerini yeniden kazanmasına yardımcı olmak, otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun sosyal becerilerini geliştirmek veya yaşlı bir yetişkinin evde güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak gibi durumlar ergoterapinin hedeflerine örnek olarak gösterilebilir.

ergoterapi