Zihinsel Engellilik Nedir?

  Zeka; doğuştan var olan ve hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Bu güçle insan kendisini ve çevresini anlar, olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir. Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumlu davranışlarda görülen yetersizliğe ilaveten dikkat, algılama, bellek ve muhakeme gibi genel zeka fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur. Zihinsel engelli bireyler kişisel bakım, çevreye uyum, dil, iletişim ve duyusal motor becerilerinde yaşıtlarına göre geç ve yavaş gelişirler. 

 

Programın Genel Amaçları:

Bu program ile bireylerin;

1. Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,

2. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,

3. Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,

4. Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,

5. Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,

6. Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,

7.Akademik alanda yaşıtlarıyla aynı düzeyde olmalarını sağlamak

 *Bu programa Rehberlik  ve Araştırma Merkezi Raporu olan her birey katılabilir ve yaş sınırlaması yoktur.

*Zihinsel engelliler destek eğitim programında eğitim Rehberlik ve Araştırma Merkezi nin verdiği rapor doğrulrultusunda Özel Eğitim Alanı Öğretmeni ,Zihinsel Enelliler Sınıf Öğretmeleri  tarafından verilir.

down sendromu   özel eğitim karşıyaka   asperger sendoromu   a tipik otizm   hafif düzeyde zihinsel engel   hafif düzeyde gerilik   yaygın gelişimsel bozukluk   işitme engeli eğitimi   bedensel engel   fizyoterapi eğitimi   bireysel eğitim