ankara gelisim tarama envanteri agte

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE) nedir?

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir ölçme aracıdır. Özellikle 0-6 yaş arası çocukların bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimini değerlendirmek için tasarlanmıştır. AGTE, çocukların gelişim seviyelerini belirlemek, gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönleri saptamak, erken müdahale ve destek gereksinimlerini belirlemek amacıyla kullanılır.

AGTE, çeşitli yaş grupları için farklı alt testlerden oluşur ve çocuğun yaşına uygun olan alt testler kullanılarak değerlendirme yapılır. Bu alt testler arasında bilişsel gelişim, motor gelişim, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim gibi alanlar bulunur. AGTE, çocukların gelişimini takip etmek, erken dönemde olası gelişim problemlerini tespit etmek ve uygun müdahaleleri planlamak için kullanılan önemli bir araçtır.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE) neden yapılır?

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek için yapılmaktadır. AGTE'nin amacı şunlardır:

1.Gelişim Düzeylerini Belirlemek: AGTE, çocukların bilişsel, dil, motor ve sosyal-duygusal gelişim alanlarındaki beceri düzeylerini belirlemek için kullanılır. Bu sayede çocuğun hangi alanlarda güçlü veya zayıf olduğu değerlendirilir.

2.Erken Tanı ve Müdahale: AGTE, çocukların gelişiminde erken dönemde fark edilebilecek problemleri tespit etmek amacıyla kullanılır. Erken dönemde tanı ve müdahale, olası gelişimsel gecikmelerin veya bozuklukların etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

3.Uygun Destek ve Rehberlik Sağlamak: AGTE sonuçları, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, ebeveynlere, öğretmenlere ve diğer ilgili profesyonellere çocuğun gelişimine yönelik uygun destek ve rehberlik sağlamak için kullanılır. Bu şekilde çocuğun gelişimi desteklenir ve potansiyeli maksimize edilir.

4.Program Geliştirme ve Değerlendirme: AGTE sonuçları, çocukların gelişimini izlemek, eğitim programlarını değerlendirmek ve gerektiğinde programları revize etmek için kullanılabilir. Bu, eğitim ve müfredat planlamasında daha etkili kararlar alınmasına yardımcı olabilir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE) nasıl yapılır?

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir ölçme aracıdır. AGTE'nin nasıl yapıldığı aşağıdaki adımlarla açıklanabilir:

1.Hazırlık: AGTE'nin uygulanacağı ortamın uygun olması sağlanır. Çocuğun rahat ve tanıdık hissedeceği bir ortam seçilir. Testi uygulayacak olan kişi çocukla güvenilir bir ilişki kurar ve çocuğun kendini rahat hissetmesini sağlar.

2.Testin Tanıtımı: Testi uygulayacak olan kişi, testin amacını ve nasıl yapılacağını çocuğa ve ebeveynlere açıklar. Ebeveynlerden gerekli izinler alınır ve çocuğun katılımı için onayları alınır.

3.Test Uygulaması: AGTE'nin çocuğa uygun olan alt testleri seçilir ve uygulanır. Bu alt testler arasında bilişsel gelişim, motor gelişim, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim gibi alanlar bulunur. Her bir alt test, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine göre belirlenir.

4.Gözlem: Test uygulayıcısı, çocuğun davranışlarını gözler ve test sırasında çocuğun tepkilerini, yeteneklerini ve zorluklarını değerlendirir. Çocuğun performansı dikkatlice gözlemlenir ve not edilir.

5.Değerlendirme: Test sonuçları, çocuğun gelişim düzeyi hakkında bilgi sağlar. Test uygulayıcısı, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirler ve erken müdahale veya destek gereksinimlerini değerlendirir.

6.Geri Bildirim ve Raporlama: Test sonuçları, ebeveynlere veya ilgili diğer kişilere geri bildirim olarak sunulur. Çocuğun gelişim düzeyi, güçlü ve zayıf yönleri ve gerekirse önerilen müdahaleler hakkında bilgi verilir. Bu bilgiler genellikle raporlar halinde sunulur.

AGTE, çocukların gelişimini izlemek, olası gelişim problemlerini tespit etmek ve uygun müdahaleleri planlamak için önemli bir araçtır. Bu nedenle, doğru ve dikkatli bir şekilde uygulanması gerekmektedir.


Lütfen Bekleyin