dehb dikkat eksikligi ve hiperaktivite bozuklugu

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Nedir?

DEHB, kısaltılmış şekliyle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, yaygın bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Genellikle çocukluk çağında başlayan ve dikkat, dürtü kontrolü ve hiperaktivite ile karakterize olan bir durumdur. Ancak, bazı kişilerde belirtiler yetişkinlikte de devam edebilir.

DEHB'nin temel belirtileri üç kategoride incelenir:

 • Dikkat Eksikliği: Dikkat eksikliği, odaklanmada güçlük, dikkatini sürdürmede zorluk, işleri tamamlamada problemler, dikkatini kolayca dağıtan ve dikkatini toplamada zorluk gibi belirtileri içerir.
 • Hiperaktivite: Hiperaktivite belirtileri, durmaksızın hareket etme, yerinde duramama, sakinleşme zorluğu, sık sık el ve ayakları sallama, koşma ve tırmanma gibi davranışları kapsar.
 • İmpulsivite: İmpulsivite, düşünmeden davranma, beklememe, sırasını bekleyememe, ani tepkiler verme ve düşüncesizce kararlar alma gibi davranışları ifade eder.

DEHB'nin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve nörolojik faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanılmaktadır. Beyinde dopamin ve noradrenalin gibi kimyasalların dengesizliği veya düzensizliği DEHB ile ilişkilendirilmiştir.

DEHB, çocuğun okul başarısını, sosyal etkileşimlerini ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak, erken tanı ve uygun müdahalelerle semptomların yönetimi ve belirtilerin azaltılması mümkündür. Tedavi genellikle ilaçlar, bilişsel davranışçı terapi, eğitim ve ebeveyn eğitimini içerebilir.

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Neden Olur?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk döneminde başlayan ve genellikle yetişkinlikte de devam eden bir nörogelişimsel bozukluktur. Bu bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle karakterizedir. İşte DEHB'nin nedenlerine dair bazı olası faktörler:

 • Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık, DEHB'nin oluşumunda önemli bir rol oynar. DEHB olan bireylerin aile üyelerinde benzer belirtilere sahip olanların bulunması, genetik faktörlerin katkısını gösterir. Bu durum, bozukluğun genlerle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.
 • Beyin Kimyası ve Yapısal Faktörler: Beyindeki kimyasal dengesizlikler ve yapısal farklılıklar DEHB'nin oluşumunda etkili olabilir. Dopamin ve norepinefrin gibi beyin kimyasallarının dengesizliği DEHB ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, DEHB olan bireylerin beyin görüntüleme çalışmalarında belirli bölgelerde farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir.
 • Gebelik ve Doğum Komplikasyonları: Gebelik döneminde veya doğum sırasında meydana gelen bazı komplikasyonlar, DEHB riskini artırabilir. Erken doğum, düşük doğum kilosu, gebelikte alkol veya sigara kullanımı gibi faktörler DEHB riskini artırabilir.
 • Çevresel Faktörler: Çevresel etmenlerin DEHB'nin gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Çocuğun büyüdüğü çevrede stres, aile içi sorunlar, düşük sosyoekonomik durum gibi faktörler DEHB riskini artırabilir veya semptomları kötüleştirebilir.
 • Beyin Yapısı ve Fonksiyonlarındaki Farklılıklar: DEHB olan bireylerin beyin görüntüleme çalışmalarında belirli bölgelerde farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle dikkat, dürtü kontrolü ve ödül mekanizmasıyla ilişkili olan beyin bölgelerinde farklılıklar bulunabilir.

DEHB'nin nedenleri karmaşık ve çoklu faktörlüdür. Genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesi sonucunda DEHB gelişir. Her bireyde DEHB'nin nedeni farklı olabilir ve genellikle birden fazla etkenin bir arada bulunmasıyla açıklanabilir. Ancak, kesin nedenleri tam olarak anlamak için daha fazla araştırma gerekmektedir.

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Tedavisi Var Mı?

DEHB'nin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bireyin belirtileri ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir. DEHB tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler şunlardır:

 • İlaç Tedavisi: DEHB semptomlarını hafifletmek için çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar genellikle uyaran ilaçlar olarak adlandırılır ve beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzelterek dikkat, odaklanma ve dürtüsellik gibi belirtileri iyileştirir. Özellikle metilfenidat ve atomoksetin gibi ilaçlar sıkça kullanılan ilaçlardır. Ancak, ilaç tedavisi her bireye uygun olmayabilir ve bir uzman tarafından düzenlenmelidir.
 • Davranış Terapisi: Davranış terapisi, DEHB semptomlarını yönetmek için etkili bir tedavi yöntemidir. Bu terapi, bireyin olumlu davranışlarını artırmayı, dürtüselliklerini kontrol etmeyi, dikkatini sürdürmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Ayrıca, ebeveynlerin ve öğretmenlerin de DEHB ile nasıl başa çıkacaklarını öğrendikleri eğitim programları da dahil olabilir.
 • Eğitim ve Destekleyici Hizmetler: DEHB'li bireylere eğitim ve öğrenme sürecinde destek sağlamak önemlidir. Öğretmenlerin sınıf içinde uygun stratejileri kullanmaları, bireysel öğrenme ihtiyaçlarına yönelik uyarlamalar yapmaları ve öğrencinin başarısını artırmak için destekleyici hizmetler sunmaları önemlidir.
 • Aile Danışmanlığı ve Destek Grupları: DEHB'li bireylerin ailelerine yönelik danışmanlık ve destek grupları, ailelere bu durumla başa çıkma konusunda yardımcı olabilir. Aileler, DEHB'nin etkileri hakkında eğitim alabilir, etkili iletişim stratejileri öğrenebilir ve çocuklarına destek olma konusunda bilinçlenirler.

DEHB tedavisi, bireyin yaşına, semptomların ciddiyetine, diğer sağlık durumlarına ve kişisel tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir birey DEHB tanısı aldığında, bir uzman tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılmalı ve tedavi planı buna göre oluşturulmalıdır.

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Hastası Çocuğa Nasıl Davranılmalı?

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) tanısı almış çocuklarla etkili bir iletişim kurmak ve onlarla etkili bir şekilde etkileşimde bulunmak için bazı stratejiler bulunmaktadır. İşte DEHB'li bir çocuğa yönelik olumlu bir etkileşim kurmak için bazı öneriler:

 • Anlayışlı Olun: DEHB, bir çocuğun kontrolü altında olmayan bir durumdur. Bu nedenle, çocuğun davranışlarını anlamak ve sabırlı olmak önemlidir. Olumsuz davranışlar karşısında anlayışlı ve sabırlı bir yaklaşım sergilemek, çocuğun kendini daha iyi hissetmesine ve daha iyi davranmasına yardımcı olabilir.
 • Net ve Açık İletişim Kurun: Çocuğa net ve anlaşılır talimatlar vermek önemlidir. Kısa ve öz talimatlar kullanmak, çocuğun dikkatini sürdürmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, çocuğun duygularını anlamak ve onunla empati kurmak da iletişimi güçlendirebilir.
 • Olumlu Takdir Edin: Çocuğun olumlu davranışlarını takdir etmek ve ödüllendirmek, istenmeyen davranışları azaltmaya ve olumlu davranışları artırmaya yardımcı olabilir. Basit bir gülümseme, övgü veya küçük bir ödül, çocuğun kendine güvenini artırabilir ve motive edici bir etki yaratabilir.
 • Sınırları Belirleyin: Sınırların net bir şekilde belirlenmesi ve tutarlı bir şekilde uygulanması önemlidir. Belli kurallar ve rutinler çocuğun davranışlarını daha öngörülebilir hale getirebilir ve güvenlik hissini artırabilir.
 • Dinleyin ve Empati Kurun: Çocuğun duygularını dinlemek ve onunla empati kurmak, onun kendini anlaşılmış ve desteklenmiş hissetmesine yardımcı olabilir. Onun endişelerini ve kaygılarını ciddiye almak, sağlıklı bir ilişki kurulmasını sağlar.
 • Destek Sağlayın: DEHB'li bir çocuğun günlük yaşamında başarılı olabilmesi için destek sağlamak önemlidir. Bu destek, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı içerebilir. Öğretmenlerle işbirliği yaparak uygun öğrenme ortamları sağlamak ve çocuğun yeteneklerini geliştirmek önemlidir.

Sonuç olarak

DEHB'li bir çocuğa yönelik olumlu bir etkileşim kurmak için anlayışlı, sabırlı ve tutarlı bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Çocuğun ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun destek sağlamak, onun başarılı olmasını ve kendine güven duymasını sağlayabilir.


Lütfen Bekleyin