bilissel gelisim geriligi

Bilişsel Gelişim Geriliği Nedir?

Bilişsel gelişim geriliği, bir çocuğun düşünme, öğrenme ve problem çözme becerilerinin yaşına göre beklenen seviyenin altında olması durumudur. Bu durum, çocuğun günlük yaşam becerilerini de etkileyebilir.

Bilişsel Gelişim Geriliği Neden Olur?

Bilişsel gelişim geriliğinin birçok nedeni olabilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

 • Genetik bozukluklar: Down sendromu, Fragile X sendromu gibi
 • Doğum öncesi problemler: Prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, anne karnında enfeksiyon gibi
 • Doğum sırasındaki problemler: Oksijensiz kalma, beyin kanaması gibi
 • Yenidoğan dönemindeki problemler: Menenjit, ensefalit gibi
 • Çevresel faktörler: Yoksulluk, ihmal, aile içi şiddet gibi
 • Bilişsel Gelişim Geriliği Önemi Nedir?

  Bilişsel gelişim geriliği, bir çocuğun yaşamının birçok alanını etkileyebilir. Bu durum, çocuğun okul başarısını, sosyal ilişkilerini ve günlük yaşam becerilerini etkileyebilir.

  Bilişsel Gelişim Geriliği Erken Teşhis Nasıl Olur?

  Bilişsel gelişim geriliğinin erken teşhisi, çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Erken teşhis ve tedavi ile çocuğun gelişiminin desteklenmesi ve gecikmelerin telafi edilmesi mümkündür.

  Bilişsel gelişim geriliğinin erken teşhisi için aşağıdakiler kullanılabilir:

 • Gelişimsel tarama testleri: Bu testler, çocuğun gelişiminin yaşına uygun olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır.
 • Doktor muayenesi: Doktor, çocuğun fiziksel ve nörolojik muayenesini yaparak bilişsel gelişim geriliğine neden olabilecek bir tıbbi durum olup olmadığını araştırır.
 • Aile görüşmesi: Aile, çocuğun gelişimsel geçmişi hakkında bilgi verir.
 • Gözlem: Uzmanlar, çocuğu gözlemleyerek bilişsel becerilerini değerlendirir.
 • Bilişsel Gelişim Geriliği Olan Çocuğa Ne Yapılmalı?

  Bilişsel gelişim geriliği olan çocuğa yapılması gerekenler, çocuğun özel gereksinimlerine göre değişir. Genel olarak, aşağıdakiler yapılabilmektedir:

 • Erken müdahale programı: Erken müdahale programı, çocuğun gelişimini desteklemek için özel olarak tasarlanmış bir programdır.
 • Fizik tedavi: Fizik tedavi, çocuğun motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.
 • Konuşma terapisi: Konuşma terapisi, çocuğun iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.
 • Ergoterapi: Ergoterapi, çocuğun günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.
 • Özel eğitim: Özel eğitim, çocuğun akademik becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.
 • Bilişsel Gelişim Geriliği Tedavisi Nedir?

  Bilişsel gelişim geriliğinin tedavisi, çocuğun özel gereksinimlerine göre belirlenir. Tedavi genellikle ilaç tedavisi, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini içerir. İlaç tedavisi, bilişsel gelişim geriliğinin nedenine bağlı olarak kullanılır. Örneğin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklara DEHB ilaçları verilebilir.

  Özel eğitim, bilişsel gelişim geriliği olan çocukların öğrenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir eğitim programıdır. Özel eğitim programları, çocuğun bireysel gereksinimlerine göre uyarlanır. Rehabilitasyon hizmetleri, bilişsel gelişim geriliği olan çocukların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için sunulan hizmetlerdir. Rehabilitasyon hizmetleri arasında fizik tedavi, konuşma terapisi ve ergoterapi yer alır.

  Bilişsel gelişim geriliği olan çocukların aileleri de desteklenmelidir. Ailelere, çocuklarının bakımı ve eğitimi konusunda bilgi ve destek verilmelidir.

  Bilişsel gelişim geriliği, çocuğun yaşına uygun düşünme ve öğrenme becerilerinin altında olması durumunda ortaya çıkar ve çocuğun yaşamının çeşitli alanlarını etkileyebilir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile çocuğun gelişimi desteklenebilir, bu da çocuğun yaşam kalitesini artırabilir ve potansiyelini maksimize edebilir.


  Lütfen Bekleyin