erken yogun davranissal egitim eyde

Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Programı Nedir?

Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Programı, otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocuklara yönelik olarak geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Otizm, sosyal etkileşim ve iletişim zorlukları, tekrarlayıcı davranışlar ve sınırlı ilgi alanları gibi özelliklerle tanımlanan bir nörogelişimsel bozukluktur. EYDE Programı, bu çocukların gelişimini desteklemek ve yaşamlarında daha bağımsız ve işlevsel olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

EYDE Programı'nın ana hedefleri şunlardır:

 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: Program, çocukların dil becerilerini geliştirmeye odaklanır. İletişim becerilerini artırmak için dil gelişimini destekleyen teknikler ve stratejiler kullanılır.
 • Sosyal Etkileşimin Teşviki: EYDE Programı, çocukların sosyal etkileşim becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli aktiviteler ve uygulamalar içerir. Grup çalışmaları ve etkileşimli oyunlar gibi etkinlikler, çocukların sosyal becerilerini güçlendirmeye yardımcı olur.
 • Davranışların Yönetimi: Program, istenmeyen davranışların azaltılması ve uygun davranışların teşvik edilmesi için stratejiler sunar. Olumlu davranışların güçlendirilmesi ve olumsuz davranışların önlenmesi için sistemli yaklaşımlar kullanılır.
 • Öğrenme ve Akademik Becerilerin Geliştirilmesi: EYDE Programı, çocukların öğrenme süreçlerini desteklemek ve akademik becerilerini artırmak için uygun eğitim materyalleri ve teknikler sağlar. Temel becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesi üzerine odaklanılır.
 • Aile Katılımının Teşviki: Program, ailelerin çocuklarının eğitimine aktif olarak katılmasını teşvik eder. Ailelere, çocuklarının öğrenme ve gelişimini desteklemek için evde kullanabilecekleri stratejiler ve kaynaklar sunulur.
 • EYDE Programı, çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre uyarlanabilir ve kişiselleştirilebilir. Bu program, erken yaşlarda başlayarak çocukların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaya ve yaşamlarında daha bağımsız ve mutlu olmalarını sağlamaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunar. Programın etkinliği, uzun vadeli izlemler ve değerlendirmeler ile belirlenir ve gerektiğinde ayarlamalar yapılabilir.

  Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Programı Hangi yaşlarda yapılır?

  Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Programı genellikle otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocuklar için erken yaşlarda uygulanır. Bu program, genellikle çocukların 2 ila 7 yaşları arasında başlatılır, ancak bazı durumlarda daha erken veya daha geç yaşlarda da başlatılabilir. Bu, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına, gelişim düzeyine ve mevcut durumuna bağlıdır.

  İlköğretim çağındaki çocuklar için uygulanan bu program, çocuğun gelişimine en büyük etkiyi yapabilmek için erken dönemde başlatılır. EYDE Programı, çocukların beyin plastisitesinin (esnekliğinin) en yüksek olduğu dönemde uygulanması önerilir. Bu dönemde, çocuklar hızla öğrenir ve yeni becerileri kazanmada daha açıktır.

  EYDE Programı, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre özelleştirilir ve kişiselleştirilir. Programın başarılı olabilmesi için, çocuğun güçlü ve zayıf yönleri dikkate alınarak bireysel bir yaklaşım benimsenir. Ayrıca, programın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, uzmanlar, ebeveynler ve diğer bakım verenler arasında işbirliği yapılır ve evde de destekleyici faaliyetler uygulanır.

  Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Programı Neden Yapılır?

  Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Programı, otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocuklara yönelik olarak yapılmaktadır. Bu programın temel amacı, bu çocukların yaşamlarında daha bağımsız ve işlevsel olmalarını sağlamak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaktır. İşte EYDE Programı'nın neden yapıldığına dair ana nedenler:

 • Erken Müdahale: EYDE Programı, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara erken dönemde müdahale etmeyi amaçlar. Erken yaşlarda başlanması, çocuğun gelişimine en büyük etkiyi yapabilmek için önemlidir. Bu dönemde, beyin plastisitesi en yüksek düzeydedir ve çocuklar hızla öğrenme kapasitesine sahiptir.
 • Temel Becerilerin Geliştirilmesi: EYDE Programı, çocukların iletişim, sosyal etkileşim, öz bakım ve akademik beceriler gibi temel yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Bu beceriler, çocuğun bağımsızlığını artırarak günlük yaşam aktivitelerini daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
 • Sosyal Etkileşim Becerilerinin Teşviki: Program, çocuğun sosyal etkileşim becerilerini artırmak için çeşitli etkinlikler ve uygulamalar içerir. Grup çalışmaları, etkileşimli oyunlar ve rol modelleme gibi stratejiler, çocuğun diğerleriyle ilişki kurma ve iletişim kurma yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı olur.
 • Davranışların Yönetimi: EYDE Programı, çocuğun istenmeyen davranışlarını azaltmak ve uygun davranışları teşvik etmek için stratejiler sunar. Olumlu davranışların güçlendirilmesi ve olumsuz davranışların önlenmesi, çocuğun yaşam kalitesini artırır ve aile yaşamını iyileştirir.
 • Aile Katılımı ve Destek: Program, ailelerin çocuklarının eğitimine aktif olarak katılmasını teşvik eder. Ailelere, çocuklarının gelişimini desteklemek için evde kullanabilecekleri stratejiler ve kaynaklar sağlanır. Aile katılımı, çocuğun eğitim sürecindeki başarısını artırır ve ailelerin çocuklarını daha etkili bir şekilde desteklemesine olanak tanır.
 • Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Programı Nasıl Yapılır?

  Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Programı, uzmanlar tarafından genellikle bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla uygulanır ve çocuğun ihtiyaçlarına ve gelişim düzeyine göre özelleştirilir. Programın uygulanması aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Bireysel Değerlendirme: Program, çocuğun mevcut beceri düzeyini belirlemek için kapsamlı bir bireysel değerlendirme ile başlar. Bu değerlendirme, çocuğun iletişim, sosyal etkileşim, öz bakım becerileri, akademik yetenekleri ve davranışsal özellikleri gibi alanları değerlendirir. Bu değerlendirme sonuçları, programın özelleştirilmesi ve çocuğa uygun stratejilerin belirlenmesi için temel oluşturur.
 • Hedef Belirleme: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, çocuğun ve ailenin öncelikli hedefleri belirlenir. Bu hedefler, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerine, ihtiyaçlarına ve yaşam kalitesini artıracak alanlara odaklanabilir. Hedefler, ölçülebilir, somut ve erişilebilir olmalıdır.
 • Program Geliştirme: Uzmanlar, çocuğun bireysel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bir eğitim planı geliştirirler. Bu plan, çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimine uygun olan çeşitli stratejileri içerebilir. Program, etkinlikler, görevler, oyunlar, ödüller ve diğer destekleyici materyalleri içerebilir.
 • Uygulama: EYDE Programı, çocuğun günlük rutini içinde uygulanır. Uygulama genellikle evde, okulda veya bir klinik ortamında gerçekleşir ve çocuğun günlük yaşam aktivitelerine entegre edilir. Uzmanlar, ebeveynlere ve diğer bakım verenlere programın nasıl uygulanacağı konusunda eğitim verir ve desteğini sağlar.
 • İzleme ve Değerlendirme: Programın etkinliği düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. Uzmanlar, çocuğun ilerlemesini takip eder ve programın gerektiğinde ayarlanmasını sağlar. Ayrıca, aileler ve diğer bakım verenlerle düzenli iletişim halinde olunur ve gerektiğinde destek ve rehberlik sağlanır.
 • Aile Katılımı: EYDE Programı, ailelerin aktif katılımını önemser. Aileler, çocuğun günlük yaşamında programı destekleyen etkinlikleri evde uygularlar. Ailelere programın amacı, stratejileri ve nasıl destek olabilecekleri konusunda eğitim verilir.
 • Sonuç olarak

  Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Programı, uzmanlar tarafından bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla uygulanır ve çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Bu programın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, çocuğun ihtiyaçlarına ve günlük yaşam rutinine uygun bir plan oluşturulur ve ailelerin aktif katılımı teşvik edilir.


  Lütfen Bekleyin