denver 2 gelisimsel tarama envanteri

Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri nedir?

Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri, çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Denver Developmental Screening Test II (DDST-II) olarak da bilinir. Bu envanter, genellikle 0-6 yaş arası çocukların bilişsel, motor, dil ve sosyal gelişim alanlarını değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Denver 2, çocukların gelişim düzeyini belirlemek, gelişim geriliği veya sorunları tespit etmek, erken müdahale ihtiyacını belirlemek ve çocukların gereksinimlerine uygun destek sağlamak için tasarlanmıştır. Test, çocukların belirli yaş aralıklarındaki davranışlarını gözlemleyen ve çocuğun belirli görevleri yerine getirmesini gerektiren basit bir şekilde uygulanır.

Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri, pediatristler, psikologlar, öğretmenler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan yaygın bir araçtır. Çocukların gelişimini izlemek, erken dönemde müdahale etmek ve uygun destek sağlamak için önemli bir rol oynar. Bu test, çocukların gelişimini sağlıklı bir şekilde izlemek ve gerektiğinde yardım etmek için bir rehberlik aracı olarak kullanılır.

Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri neden yapılır?

Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri, çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek ve gelişim süreçlerini izlemek amacıyla yapılır. Başlıca nedenleri şunlardır:

 • Gelişimsel Değerlendirme: Denver 2, çocukların bilişsel, motor, dil ve sosyal gelişim alanlarını değerlendirir. Bu değerlendirme, çocuğun yaşına uygun gelişim seviyesini belirlemek için kullanılır.
 • Erken Müdahale: Test, çocuklarda erken dönemde gelişimsel gecikmeleri veya problemleri tespit etmeyi amaçlar. Erken müdahale, bu gecikmelerin veya problemlerin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir ve çocuğun daha olumlu bir gelişim süreci geçirmesine katkıda bulunabilir.
 • Rehberlik: Test sonuçları, ebeveynlere ve sağlık profesyonellerine çocuğun gelişim seviyesi hakkında bilgi verir. Bu bilgi, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek ailelere rehberlik sağlar ve gerektiğinde destek almalarına yardımcı olur.
 • Eğitim ve Planlama: Denver 2, çocukların eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olur. Test sonuçları, öğretmenlere çocukların bireysel öğrenme gereksinimlerini anlama ve ders planları yapma konusunda yol gösterir.
 • Toplumsal Hizmetler: Denver 2, çocukların ihtiyaçlarını belirlemek ve toplumda erken dönemde desteklenmelerini sağlamak için kamu hizmetleri ve sağlık hizmetleri tarafından kullanılabilir.
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve gerektiğinde müdahale etmek için önemli bir araçtır. Bu nedenle, çocuk sağlığı ve gelişimi alanında çalışan birçok profesyonel tarafından kullanılmaktadır.

  Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri nasıl yapılır?

  Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri, çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu testin yapılmasının ve nasıl yapıldığının temel nedenleri şunlardır:

   Nedenleri:

  • Erken Tanı ve Müdahale: Denver 2, çocukların bilişsel, motor, dil ve sosyal gelişim düzeylerini değerlendirerek, erken dönemde herhangi bir gelişim geriliği veya sorun tespit etmeyi amaçlar. Bu şekilde erken tanı konulabilir ve gerekli müdahaleler hızla başlatılabilir.
  • Gelişim İzleme: Denver 2, çocukların gelişim seviyelerini izlemek için kullanılır. Çocukların belirli yaş aralıklarındaki gelişim seviyelerini değerlendirir ve bu bilgiler, çocuğun gelişimini takip etmek ve gerektiğinde müdahale etmek için kullanılır.
  • Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi: Test, çocukların dil, motor ve diğer gelişimsel alanlardaki potansiyel öğrenme güçlüklerini belirlemek için kullanılabilir. Bu şekilde, çocukların ihtiyaç duyabileceği özel eğitim veya destek hizmetleri belirlenebilir.
  • Ebeveyn ve Profesyonellere Rehberlik Sağlama: Denver 2 test sonuçları, ebeveynlere ve çocuğun gelişimini takip eden sağlık profesyonellerine çocuğun gelişim düzeyi hakkında bilgi sağlar. Bu bilgiler, ebeveynlere çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama konusunda rehberlik etmek için kullanılabilir.

   Nasıl Yapılır:

  • Hazırlık: Testi uygulayacak olan kişi, uygun bir ortam seçer ve çocuğun rahat hissetmesini sağlar. Gerekli materyaller ve formalar hazırlanır.
  • Uygulama: Test, belirli yaş aralıklarına göre farklı görevler içerir. Çocuğun bilişsel, motor, dil ve sosyal becerilerini değerlendiren basit görevler verilir. Çocuğun tepkileri ve performansı gözlemlenir ve not edilir.
  • Değerlendirme: Test sonuçları, çocuğun gelişim seviyesi hakkında bilgi verir. Test sonuçları çocuğun gelişimini izlemek, erken müdahale etmek ve uygun destek sağlamak için kullanılır.

  Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri'nin uygulanması genellikle eğitimli sağlık profesyonelleri, pediatristler veya psikologlar tarafından yapılır.


  Lütfen Bekleyin